Obsługa procesu upadłościowego

Każda likwidacja firmy powinna być poprzedzona analizą jej sytuacji finansowej, w celu zapobieżenia niepotrzebnym kosztom i odczuwalnym konsekwencjom podatkowym.

W procesie upadłościowym pomagam Państwu przebrnąć przez skomplikowane procedury i czuwam nad prawidłowym przebiegiem obligatoryjnych formalności, a w szczególności nad:

  • ustaleniem czy i kiedy ogłosić upadłość spółki (firmy);
  • przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • pomocą dla upadłych w czasie procesu upadłościowego;
  • zgłaszaniem wierzytelności przez wierzycieli.

Jeśli są Państwo zainteresowani moją ofertą, bądź chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przeze mnie usług, zapraszam do kontaktu.

Likwidacja spółek Warszawa