Doradztwo gospodarcze

W biznesie strategiczne podejście jest kluczem do sukcesu. W ramach świadczonych przez kancelarię usług, oferuję profesjonalne doradztwo gospodarcze wraz z propozycjami podjęcia nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapewniam profesjonalne wsparcie z zakresu zarządzania kryzysowego przedsiębiorstwem, które w swojej istocie koncentruje się na pomocy w wyprowadzaniu organizacji z zaistniałych problemów finansowych czy organizacyjnych.

Pomagam Państwu w zwerbalizowaniu problemów, a także w odnalezieniu i wyeliminowaniu ich źródła. Naprawiam szkody powstałe jako konsekwencja sytuacji kryzysowej, by w końcowym etapie móc rozpocząć wdrażanie nowych rozwiązań, których celem jest przywrócenie firmie uprzedniej pozycji i konkurencyjności na rynku.

Oferuję także ustalanie i zabezpieczanie, przed odpowiedzialnością za zobowiązania podmiotów gospodarczych, osób zarządzających (wspólników).

Zapraszam do kontaktu.

Doradztwo gospodarcze